Programme

August

17. August 2022
20:30
Radničná 1, Múzeum mesta Bratislavy
Bratislavské divadelné noci
18. August 2022
20:30
nádvorie Starej radnice Múzea mesta Bratislavy
Bratislavské divadelné noci
19. August 2022
20:30
nádvorie Starej radnice Múzea mesta Bratislavy
Bratislavské divadelné noci
17. August 2022
20:30
Radničná 1, Múzeum mesta Bratislavy
Bratislavské divadelné noci
18. August 2022
20:30
nádvorie Starej radnice Múzea mesta Bratislavy
Bratislavské divadelné noci
19. August 2022
20:30
nádvorie Starej radnice Múzea mesta Bratislavy
Bratislavské divadelné noci
17. August 2022
20:30
Radničná 1, Múzeum mesta Bratislavy
Bratislavské divadelné noci

18. August 2022
20:30
nádvorie Starej radnice Múzea mesta Bratislavy
Bratislavské divadelné noci

19. August 2022
20:30
nádvorie Starej radnice Múzea mesta Bratislavy
Bratislavské divadelné noci

Menu