Kamil_Mikulčík

Kamil Mikulčík

V divadle sa objavil v roku 1997, ešte ako študent, a hneď dostal hlavnú postavu. Odvtedy hrá, komponuje, spieva, robí klaviristu, akordeonistu, šoféra a mnoho iných vecí v Brne, na Novej scéne, v Aréne – ale so srdcom predovšetkým u nás v Túlavom divadle. K nám do divadla priniesol hudbu, ktorá dodnes zaznamenáva atmosféru a je spojený s dušou nášho divadla. Kamilov všestranný duch a herectvo so schopnosťou autorsky tvoriť a držať si odstup od postavy, takisto už niekoľko sezón formuje poetiku nášho súboru.

Menu